Langhusbadet

Langhusbadet bygges nordøst i Langhus idrettspark.

Langhusbadet skal ha ett basseng på 25m x 21m (konkurransebasseng) inndelt i åtte baner med heve- og senkbarbunn på 3 baner, samt tilhørende garderobeanlegg, driftsarealer og kommunikasjon/fellesarealer. Prosjektet inneholder også opprusting og nyetableringer av utomhusanlegg og en internvei i idrettsparken. 

Svømmeanlegget skal være fleksibelt i bruk og legge til rette for svømmeopplæring i skolen, idrettslag og svømmestevner.

Aktører

Rosenborgveien 3, 1630 Gamle Fredrikstad

69 35 70 80
ostfold@backe.no