Oppstart

Opprigging og avsperring med gjerder av tomta starter mandag 31.10.2022. Grunnarbeider starter med fjellrensk uke 45 og uke deretter setter de i gang med sprenging og utgraving. 

Boring, sprenging og rystelser vil i hovedsak være avsluttet før jul. 

 

 

Grunnarbeider i gang

Anleggsområdet er sperret med byggegjerder nå.

Utgraving og masseuttak er startet og sprenging av fjell er i gang. 

Inn/ut kjøring av anleggstrafikk vil foregå fra Vevelstadveien derfor gangveien langs Vevelstadveien er stengt og alternativ gangvei som er lagt vest for stor fotballbanen skal brukes av gående/syklende i byggeperioden. 

 

 

Betongarbeider

Grunnarbeider er ferdig med sprengning og holder på med avretting av tomta. Betongarbeider har rigget seg og begynner med sålefundamentering i uke 6.

Det vil monteres en tårnkran i sørsiden av tomta i uke 8 til løfting av forskalingselementer, armeringsjern og betong. 

 

Fremdrift

Yttervegger til underetasje i nord, syd og øst og dekke under bassenget er ferdig støpt.  Vi er i gang med støping av søyler og drager rundt bassenget og deretter kommer støping av dekke til første etasje.  

Vi starter med montasje av prefabrikerte betongvegger til første etasje i uke 21.