Oppstart

Opprigging og avsperring med gjerder av tomta starter mandag 31.10.2022. Grunnarbeider starter med fjellrensk uke 45 og uke deretter setter de i gang med sprenging og utgraving. 

Boring, sprenging og rystelser vil i hovedsak være avsluttet før jul. 

 

 

Grunnarbeider i gang

Anleggsområdet er sperret med byggegjerder nå.

Utgraving og masseuttak er startet og sprenging av fjell er i gang. 

Inn/ut kjøring av anleggstrafikk vil foregå fra Vevelstadveien derfor gangveien langs Vevelstadveien er stengt og alternativ gangvei som er lagt vest for stor fotballbanen skal brukes av gående/syklende i byggeperioden. 

 

 

Betongarbeider

Grunnarbeider er ferdig med sprengning og holder på med avretting av tomta. Betongarbeider har rigget seg og begynner med sålefundamentering i uke 6.

Det vil monteres en tårnkran i sørsiden av tomta i uke 8 til løfting av forskalingselementer, armeringsjern og betong. 

 

Fremdrift

Yttervegger til underetasje i nord, syd og øst og dekke under bassenget er ferdig støpt.  Vi er i gang med støping av søyler og drager rundt bassenget og deretter kommer støping av dekke til første etasje.  

Vi starter med montasje av prefabrikerte betongvegger til første etasje i uke 21. 

 

Fremdrift

Betongarbeid og montering av prefabrikkerte betongelementer er ferdig. Bassenget er heiset inn og montering av innervegger og tekniskarbeid pågår innvendig. Stålfagverk og TRP plater til tak er montert og tekking av taket pågår. Stillaset er på vei opp og montering av yttervegger beygnner fra uke 31. 

Tett bygg 

Bygget er tett og trykktesting av bassengrommet utført med et bra resultat. Flisarbeidene er er godt i gang, og utomhus begynner å ta form. Kledning av yttervegger, og komplettering av tekniske installasjoner pågår. Her er noen ferske bilder fra Langhusbadet.