Langhusbadet

Langhusbadet bygges nordøst i Langhus idrettspark.

Langhusbadet skal ha ett basseng på 25m x 21m (konkurransebasseng) inndelt i åtte baner med heve- og senkbarbunn på 3 baner, samt tilhørende garderobeanlegg, driftsarealer og kommunikasjon/fellesarealer. Prosjektet inneholder også opprusting og nyetableringer av utomhusanlegg og en internvei i idrettsparken. 

Svømmeanlegget skal være fleksibelt i bruk og legge til rette for svømmeopplæring i skolen, idrettslag og svømmestevner.

Hvem er vi?

Oppdragsgiver for dette prosjektet er Nordre Follo kommune. Nordre Follo kommune ble etablert 1. januar 2020 og består av de to tidligere kommunene Oppegård og Ski. I mai.2021 besluttet kommunen å bygge et kostandeffektivt svømmeanlegg i samarbeid med idretten på Langhus med formål om utvikling av området rundt Vevelstad stasjon og Langhus idrettspark. 

 

Backe Østfold er totalentreprenør på prosjektet og skal sørge for at prosjektet blir gjennomført på en trygg og god måte. Backe Østfold har hovedkontoret i Fredrikstad og avdelingskontor i Ski og har prosjekter i hele Østfold og Follo. Verdiene som settes høyest er faglig dyktighet, ærlighet og respekt. Ved å være tro mot disse verdiene skaper vi en positiv verdiskapning i alt vi gjør.